Kurser & temadage

Kurser og temadage hos jer, der arbejder med mennesker, inden for velfærds- og omsorgsområdet

Kunne I ønske jer,

  • at jeres medarbejdere bliver mere bevidste om deres ords og handlingers betydning for relationen til borgere og brugere og deres pårørende?
  • at kommunikationen og relationen bliver styrket til borger, bruger og deres pårørende, til gavn for endnu bedre løsning af kerneopgaven?
  • at kommunikationen og samarbejdet bliver styrket i jeres organisation, tværfagligt eller i den enkelte afdeling eller team?

Jeg skræddersyr kurser og temadage sammen med jer. Vi målretter kurset eller temadagen og sikrer dermed, at der bliver arbejdet med de temaer og udfordringer, I ønsker. Jeg arbejder også med de temaer, der bliver tydelige i organisationen/afdelingen/teamet, og jeg har god erfaring med at adressere temaerne og udfordringerne, når jeg ”opdager” dem.

Fokus vil være at give hver enkelt medarbejder, og teamet/afdelingen/organisationen som helhed, konkrete og enkle værktøjer, der er nemme at implementere hurtigt og effektivt, så de fleste kan mærke en forandring både på kort og på lang sigt. Den bedste effekt af kurset vil I få, hvis der efterfølgende bliver fulgt op på de værktøjer, der er blevet arbejdet med på kurset, så værktøjerne bliver en del af praksis i hverdagen.

Metodisk tager jeg udgangspunkt i den systemiske, humanistiske og eksistentielle teori og praksis. Jeg laver ganske få teoretiske oplæg, og jeg arbejder med teorierne i praksis ved hjælp af refleksion over egen praksis og erfaring.

Jeg har specialiseret mig i viden om krise- og sorgreaktioner. Denne viden er ofte en integreret del af kurser og temadage, idet det er min erfaring, at borgere, brugere, familie og pårørende ofte viser tegn på krisetilstande eller sorgreaktioner. Derfor har personale inden for velfærds- og omsorgsområdet ofte gavn af at kende til krise- og sorgreaktioner og udvikle metoder og værktøjer til at håndtere dem.

Kurser og undervisningsforløb til uddannelsesinstitutioner og andre udbydere

Jeg står gerne for undervisningen på diverse efteruddannelsesforløb, hvor emner som kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering er relevante. Jeg har især viden og erfaring med kurser for medarbejdere og mellemledere, der har en vejleder-, rådgiver- eller koordinatorfunktion.

Temaer som krise, tab og sorg er ofte en del af kursusforløbene.

Al undervisning vil være dialogbaseret og erfarings- og praksisnær, således at kursisterne oplever, at de kan bruge de præsenterede teorier i praksis.

MA I FILOSOFI & SOCIALPSYKOLOGI
PSYKOTERAPEUT MPF

Mobil: +45 40404593 
Email: adbrier@adbrier.dk
titelgrafik_kurser temadag