Supervision & coaching

Når I arbejder med mennesker, og ofte mennesker, der er i sårbare livssituationer, oplever I måske,

  • at det kan være svært at rumme de følelser og reaktioner, som både borger/ brugere eller pårørende har.
  • at det kan være en udfordring at yde omsorg for mennesker, der ikke ”kalder” på omsorg, uanset om de har behov for den, ønsker den eller afviser den, fx med vrede.
  • at have en følelse af ikke at kunne yde tilstrækkelig omsorg og være nærværende for dem, der har tydeligt behov og ønsker den.

Hverdagen kan på den måde opleves som frustrerende og stressende, hvis man går hjem fra arbejde med en følelse af ikke at have ydet nok, og hvis man ikke er stolt af sin arbejdsindsats.

Jeg kan støtte jer i at finde måder til at håndtere og arbejde med de krise- og sorgreaktioner, som jeres borgere eller pårørende udviser, samtidig med at I bliver rustet til at rumme dem og jeres egne reaktioner.

Individuel supervision/coaching

Har du eller I brug for individuelle sessioner, tilbyder jeg gerne det.

Jeg har mange års erfaring som coach og du /I definerer sammen med mig de temaer, I gerne vil arbejde med. Det kunne være

  • Vrede/afmagt mod borgere/brugere/pårørende i afmagt
  • Følelsen af utilstrækkelighed
  • Relationen til kolleger, samarbejdspartnere og ledelse
  • Relationen til medarbejdere og ledelse også på det politiske niveau

MA I FILOSOFI & SOCIALPSYKOLOGI
PSYKOTERAPEUT MPF

Mobil: +45 40404593 
Email: adbrier@adbrier.dk
titelgrafik_supervision.png